Θερμογραφία

Η Θερμογραφία είναι μία μέθοδος μέτρησης και απεικόνισης της ακτινοβολίας της θερμοκρασίας, η οποία πραγματοποιείται με χρήση ειδικής Θερμοκάμερας. Με μία μελέτη Θερμογραφίας μπορούμε να καταγράψουμε τα σημεία του σπιτιού σας όπου υπάρχουν απώλειες ενέργειας, να εντοπίσουμε υγρασίες που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, να σας υποδείξουμε σημεία όπου έχει γίνει κακή μόνωση ή υπάρχουν διαρροές.

Με την θερμογραφία σε κτίρια μπορούμε γρήγορα και οικονομικά να εντοπίσουμε τα σημεία εκείνα του σπιτιού που έχουν πρόβλημα και να τα αποκαταστήσουμε με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Τα κυριότερα παραδείγματα είναι η ελλιπής μόνωση του κτιρίου, τα σημεία που έχουμε διαρροή ή εισροή αέρα και οι θερμογέφυρες.

Από τα πιο συνήθη προβλήματα σε οικίες και κτίρια είναι οι διαρροές από σωλήνες σε τοίχους και πατώματα οι οποίες δεν είναι εμφανής στο σημείο που προκύπτουν και μπορούν να δημιουργήσουν σημεία με σημαντική ποσότητα υγρασίας τα οποία αν δεν εντοπιστούν άμεσα θα προκαλέσουν διάφορα προβλήματα όπως μούχλα και διάβρωση στο συγκεκριμένο σημείο.

Με την χρήση της θερμογραφίας είναι εφικτή η καταγραφή σωληνώσεων που βρίσκονται σε τοίχους και πατώματα. Δεδομένου ότι η υγρασία από μια διαρροή έχει τα κατάλληλα θερμικά χαρακτηριστικά για τον εντοπισμό της από την θερμοκάμερα. Η Θερμογραφία εντοπίζει τα σημεία υψηλής συγκέντρωσης της υγρασίας και μας περιορίζει κατά μεγάλο βαθμό την έκταση που πρέπει να γίνει η επέμβαση για την αποκατάσταση της.

Βασικό πλεονέκτημα της θερμογραφίας είναι ότι στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, πριν από οποιαδήποτε βλάβη έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας του συγκεκριμένου υλικού. Συνεπώς με μια σωστή θερμογραφική επιθεώρηση έχουμε την δυνατότητα να προλάβουμε μια βλάβη πριν αυτή προκληθεί με άγνωστες συνέπειες.

Μενού